Arş.Gör.
Meryem KAYTAN
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
İletişim